W trosce o Twoją prywatność

MHW HOSTING sp. z o.o. ( właściciel serwisu mhw.pl ) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.mhw.pl/polityka-prywatnosci


Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: MHW HOSTING sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.


Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie prenumerować newslettera oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez firmę MHW HOSTING sp. z o.o..


Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do MHW HOSTING sp. z o.o. możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.


Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.


I. Dane kontaktowe
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestMHW HOSTING sp. z o.o. (dalej jako Administrator) z siedzibą w Warszawie (03-934) ul. WĄCHOCKA 1I


II. Cele i podstawy przetwarzania danych
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy oraz w celu wykonania przewidzianych w tej umowie zadań.

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba, że wymaga tego wykonanie umowy.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


III. Zakres przysługujących praw

1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Administratora.

2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.
Subskrypcja bezpłatnych newsletterów
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów i czasopism należących do MHW HOSTING sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.


Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi zaprenumerowaną informację. Imię pozwala MHW HOSTING sp. z o.o. zwracać się do czytelników po imieniu. Zamawianie usług i produktów


Zamawianie usług i produktów oferowanych przez MHW HOSTING sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.


W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej lub płatności kanałowych obsługę klienta przejmuje platnosci.pl. W tym przypadku tylko system przelewy24.pl zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze platnosci.pl znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.


Niezapowiedziane Wiadomości
MHW HOSTING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.


Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości MHW HOSTING sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).


Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisach należących do MHW HOSTING sp. z o.o. przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. MHW HOSTING sp. z o.o. nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.


Inne formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do MHW HOSTING sp. z o.o. i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez MHW HOSTING sp. z o.o. nie podlegają Polityce Prywatności.


Cookies (Ciasteczka)
MHW HOSTING sp. z o.o. wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.


Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.


Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.


Przekazywanie danych do Państw trzecich
Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie takie może jednak nastąpić w zakresie opisanym poniżej.

Przekazanie danych osobowych poza EOG może nastąpić w związku z korzystaniem przez Administratora z usług analitycznych lub reklamowych dostarczanych przez Google LLC, w tym Google Adwords oraz Google Analytics. Przekazanie następuje w takim wypadku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield), stwierdzającej zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w odniesieniu do podmiotów uczestniczących w programie, w tym do dostawcy powyższych usług – Google LLC, Mountain View, California.

Przekazanie danych może nastąpić również w przypadku zamówienia usługi wymagającej przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, tj. w szczególności rejestracji domeny internetowej, której rejestr jest obsługiwany przez podmiot mający siedzibę w państwie nienależącym do EOG lub certyfikatu SSL obsługiwanego przez taki podmiot. W tym wypadku dane osobowe są przekazywane niezależnie od tego, czy w stosunku do danego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych lub czy zostały zapewnione inne zabezpieczenia określone w art. 46 lub 47 RODO. Dane zostaną przekazane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania zamówionej usługi.

Mając na uwadze, że określenie z góry i opisanie wszystkich możliwych sytuacji przekazania danych osobowych poza EOG w związku z rejestracją domen, zakupem certyfikatów SSL lub zamawianiem innych usług oferowanych przez Administratora jest niemożliwe w niniejszym dokumencie (w bazie IANA funkcjonuje ponad 1500 domen, w tym krajowych, międzynarodowych oraz domen typu nTLD, których rejestry często prowadzone są przez odrębne organizacje).

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do MHW HOSTING sp. z o.o..


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
prywatnosc@mhw.pl